Students Details

Students Details of 46 Batch Session - 2016-17

Serial Name
1 Mt. Moriom Khatun
2 Yasmin Akhter Yasin
3 MARIAM JAHAN MOURI
4 Mustarshida Masanna Ove
5 Manira Parvin
6 Marzan Binte Monwar
7 Farzana Sultana
8 Mayeesha Tasfia
9 Alif Amrin
10 Umme Habiba Anu
11 Mahfuza Akhter
12 Mst.Jannatul Tazremin Sathi
13 Tasnim Rahman Shuchi
14 Mst. Sumona Samanta
15 Bijoya Saha
16 Maishah Fahmida Khadiza
17 Sheikh Farhana Akter
18 Sadia Tasnim Serene
19 Farhana Nawrin
20 Shahrin Akther Jahan
21 Afia Akbar Trisha
22 Sheikh Sanjana
23 Anomita Khan Mayesha
24 Naurin Jamila Rimo
25 Afsara Tasnim
26 Refayat
27 Md Belal Hossen
28 Ahnaf Tahmid Arnab
29 Imteaz Mahmud Munif
30 Abdullah Tareq
31 Md. Farhan Anjum Karim
32 Jahid Hasan Joy
33 Ranjit Das
34 Golam Mawla Sabuj
35 Shahadat Hosen Akash
36 TAISUL MAHMUD TANOB
37 Md. Iqbal Mahmud
38 Palash Shah
39 Monibul Alam Mrinmoy
40 Mehedi Hasan
41 Akash Mondal
42 Md. Iqramul Haque
43 Md Shohel Chowdhury
44 Md . Nahid Hassan
45 MD. RAFAT MAHBUB
46 Md. Sabbir Ahamed
47 Nisat Hassan
48 Tahsin Imtiaz Towsif
49 Md. Nishadul Islam Nishat
50 Nahid Faysal
51 Khairunnaher Tamanna
52 Gulzar Ahmed
53 Bishazit Pahan
54 Shamina Rahman Shoma
55 FIRUZ SHAZIDA TAZRIN
56 Razone Chowdhury Raihan
57 Ummeh Hamim Rahman Mim
58 Mashiat Akter
59 Mashiat Akter
60 Badhan Roy
61 Niaz Md. Iftekhirul