Students Details

Students Details of 45 Batch Session - 2015-16

Serial Name
1 Helen Zaman
2 Aysha Siddika
3 JARIN SURAH
4 Nazmun Nahar
5 Mst. Evana Akhter
6 Kaniz Fatema
7 Mst.Shathi Khatun
8 Anika Busra
9 Sinthia Haque Eva
10 Bushra Taleb
11 Amina Islam
12 Most Supty Khatun
13 Khairun Nessa Yeasmin
14 Sabiha Khanom
15 Nafisa Sabrin
16 Mst.Rabia Khatun
17 Pallabi Sarker
18 Roksana Akter
19 K. M. MuhaimenulIslamTuhin
20 Md. Noman Abdullah
21 Ripon Gain
22 Md. Safiqul Islam
23 Raju Ahammed
24 Marufur Rahaman
25 Md. Rashidul Islam
26 ABDUR RAHIM MIAH
27 Shafiur Rahman Sourov
28 S M MOSTAK AHMED SHOHAG
29 Md. Anamul Hossain
30 K U M Akhtarujjaman
31 Md Habibur Rahman Rafi
32 Md Hasibul Hasan
33 Jahid Hasan Sheikh
34 MD. Rukunuzzaman
35 Abul Basar
36 Md Mizanur Rahman
37 Md Toufiq Hasan
38 Sahabuddin Ahmed
39 Md. Mohyeminul Islam Raju
40 Mahfuzur Rahman Maruf
41 MD SHUKKUR KHAN
42 Achen Khing
43 Md Tarikul Alam Tasikul
44 Tanvir Ahmed